Splošni pogoji

Ena izmed naših najvišjih vrednot je transparentnost, zato vas seznanjamo s splošnimi pogoji uporabe našega spletnega mesta. 

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin ter storitev spletnega mesta in predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta. 

Lastnik spletnega mesta si pridružuje pravico do spremembe in/ali izbrisa katerega koli dela spletnega mesta in/ali katerega koli dela vsebine. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate s temi splošnimi pogoji. 

Uporabniki spletnega mesta 

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga uporablja na kakršen koli način. Uporaba spletnega mesta je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, ki ga določajo ti pogoji, pod pogoji in v skladu s temi pogoji. 

Dostopnost spletnega mesta 

Spletno mesto je praviloma dostopno vse dni v letu in 24 ur na dan. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico do zaustavitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov, dostopnih poti ali kakršnih koli drugih izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter v primeru višje sile. 

Avtorske pravice 

Vsebine, ki jih objavi lastnik spletnega mesta, je dovoljeno pregledovati, uporaba pa je dovoljena v skladu s temi splošnimi pogoji. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta vsebin ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in/ali razširjati v komercialne ali nekomercialne namene. 

V primeru morebitne dovoljene uporabe vsebin tega spletnega mesta, morajo ostati ohranjene in vidne vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine, kot tudi druga obvestila in opozorila. Uporabniku je dovoljeno v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov narediti povezavo na spletno mesto. Povezav na to spletno mesto ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo tega lastnika spletnega mesta je lastnik spletnega mesta ali izdelka oziroma storitve, kjer je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti. 

Lastnik tega spletnega mesta ni odgovoren za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletnega mesta, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem mestu, ne krši pravic intelektualne lastnine, niti osebnostnih pravic tretjih. 

Blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu, storitvah ali ostalih izdelkih, so registrirane znamke, njihov imetnik ali uporabnik licence je lastnik spletnega mesta, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh blagovnih znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot blagovne znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. 

Če uporabnik pošlje gradivo, zaščiteno v skladu z Zakonom o industrijski lastnini, Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter z drugimi predpisi, ki zadevajo področje urejanja lastnine in pravic, lastnik spletnega mesta za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja. 

Uporabnik, ki lastniku tega spletnega mesta posreduje gradivo, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval denarnih nadomestil oziroma plačila. 

Funkcije družbenih omrežij 

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na naših uradnih profilih. Lastnik spletnega mesta uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja tako, kot to omogočajo funkcionalnosti družbenih omrežij. 

Politika zasebnosti/varstvo osebnih podatkov/GDPR 

Zavedamo se, da sta zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov izjemno dragoceni, zavedamo se odgovornosti in se zavezujemo, da osebne podatke kot tudi zasebnost svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnega mesta ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”) skrbno varujemo in uporabljamo izključno v namene, ki so navedeni v naši Politiki varstva zasebnosti. 

Lastnik spletnega mesta osebne podatke uporabnikov obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi tozadevnimi predpisi. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov nam lahko pišete tudi na naš krovni elektronski naslov. 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vse naše delovanje je zgolj v v informativne in poučne namene. Nobena od metod in storitev ni zasnovana, da bi postavljala diagnozo ali bila predpisana za zdravljenje kakršnekoli težave ali obolenja vključno z duševno boleznijo. Pogovor oziroma obisk pri  komurkoli izmed nas ali uporaba navedenih storitev ni nadomestilo za obisk pri zdravniku, zdravniku specialistu ali kateremukoli drugemu konvencionalnemu uradno priznanemu delavcu. Teorija in metoda mojega dela temeljita na osebnem zaznavanju energij, pridobljenem znanju in izkušnjah. 

Obisk je na lastno odgovornost. Prav tako ne sprejemamo odgovornosti za dejanja in odločitve stranke po pogovoru oziroma obisku oziroma katerikoli storitvi. Pridržujem si pravico do spremembe cen in do spremembe dogovorjenega termina ter pravico do zavrnitve stranke. Stranka s svojim obiskom in naročilom potrjuje, da je prebrala, razumela in se strinjala s to izjavo o omejitvi odgovornosti in da daje svoje informativno soglasje.

Gregor Kaiser s.p.
Lamutova ulica 31
1000 Ljubljana
Matična številka: 8581991000
Davčna številka: SI 79001882

Scroll to Top