Piškotki

Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se zbirajo avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, lastnik spletnega mesta uporablja z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe spletnega mesta, kot je podrobneje določeno v obvestilu o piškotkih. 

Lastnik spletnega mesta se zavezuje, da bo vedno skrbno varoval uporabnikove podatke in jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi s temi splošnimi pogoji in z uporabo spletnega mesta na podlagi slovenske in evropske zakonodaje obravnava lastnik spletnega mesta. Morebitne pritožbe in reklamacije sprejemamo na našem krovnem elektronskem naslovu. 

V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili čim hitreje v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika. 

Scroll to Top