center dehtenje

Good Energy interior design
Energijsko opremljanje prostora

Vsake prenove se lotite iz estetskega, vizualnega zornega kota kakor tudi z upoštevanjem zaznane energije prostora in oseb, ki ta prostor najbolj uporabljajo. Dober občutek v prostoru zagotavlja tako primerna razporeditev pohištva in predmetov v skladu z upoštevanjem nevidnih energijskih tokov z namenom ustvarjanja odličnega počutja. V mnogih prostorih ločenih parov je pogosta neustrezna izbira barv. Energični ljudje radi izberejo rdečo, ki pa jo je tudi zanje lahko hitro preveč, če gre za večje površine rdeče, npr. sedežno garnituro. Rdeča lahko vznemirija in neti prepire. Nasprotno lahko nekatere sobne rastline energijo umirijo, druge pospešijo. Pri opremi tako upoštevamo formo, materiale, zvok, barve, svetlobo, temperaturo in vlažnost, medsebojni vpliv razporeditve kosov pohištva, rastline in njihovo obliko, vonjave, razporeditev elektro naprav v smislu zagotavljanja najlepšega pretoka energije, ki zagotavlja dobro počutje. Pomembna je funkcija praznega prostora in zaobljenih oblik.

Pri opremljanju je vključeno tudi pridobljeno znanje aranžiranja, upoštevanje medsebojnega delovanja oblik v prostoru, pozorno obravnavanje ravnovesja anorganskih in organskih snovi, oblikovanje prostorov z rastlinami, občutek za barvne frekvence in smernice bivanjske biologije.

Dober, prijeten, za zdravje vzpodbuden prostor je lepo opremljen po meri uporabnikov IN ima dobro, pretočno energijo. Če vemo, da v prostorih prebijemo večino življenja, jim je dobro posvetiti dovolj pozornosti, da nas energijsko ne ovirajo pač pa podpirajo.

Good Energy interior design - Energijsko opremljanje prostora

Kontaktirajte nas.

Scroll to Top